مشاهده‌ی میدان مغناطیسی در سیاه‌چاله‌ی میانی کهکشان راه شیری

سیاه‌چاله‌ی میانی کهکشان راه شیری

ستاره‌شناسان برای نخستین بار از وجود میدان مغناطیسی در افق رویداد سیاه‌چاله‌ی میانی کهکشان راه شیری پرده برداشتند. این میدان مغناطیسی سبب کج شدن نور در نزدیکی سیاه‌چاله‌ها می‌شود.

اخبار – زومیت – زومیت