"گوگل" جست‌وجو‌های اینترنتی دانش آموزان را ضبط می‌کند!

یک گروه‌‌ مدافع آزادی‌های مدنی می‌گوید گوگل اطلاعات شخصی دانش‌آموزان، از جمله جست‌وجو‌ها اینترنتی آنها را ضبط… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات