شرکت‌ فرانسوی یوتل‌ست امکان اتصال داعش به اینترنت را فراهم می‌کند!

گروه تروریستی داعش برای ارتباط‌گیری و نشر پیام‌ها و ویدوئوهای تبلیغاتی خود در اینترنت، به امکانات ماهواره‌ای و… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات