سامانه راداری روسیه برای ارسال پارازیت به امواج مخابراتی در سوریه مستقر شد

شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد: سامانه راداری مورمانسک روسیه برای ارسال پارازیت به امواج مخابراتی در سوریه… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات