تئوری جدید درباره‌ی ماده‌ی تاریک می‌تواند جرم پنهان کیهان را توجیه کند

تصویر سه بعدی از ماده‌ی تاریک

ماده‌ی تاریک ماده‌ای است که به عقیده‌ی برخی فیزیک‌دانان بخش بزرگی از کاینات را تشکیل داده است. ما چیز زیادی از ماهیت این ماده نمی دانیم، اما پژوهشگران به تازگی به اطلاعاتی در مورد برهم‌کنش ماده‌ی تاریک با سایر مواد در دماهای بسیار بالا دست یافته‌اند.

اخبار – زومیت – زومیت