تماشا کنید: سیر تحول دوچرخه در طول تاریخ

تکامل دوچرخه

بی‌شک چرخ را باید یکی از بزرگ‌ترین یافته‌های بشر خواند. بشر موفق شد با استفاده از چرخ وسایل نقلیه‌‌ی بسیاری را ساخته و مورد استفاده قرار دهد. یکی از این وسایل نقلیه دوچرخه است. در ادامه می‌توانید سیر تحول دوچرخه در طول تاریخ را در یک ویدیو دو دقیقه‌ای ببینید.

اخبار – زومیت – زومیت