ساخت مدارهای الکترونیکی در دل گیاهان

گیاهان الکترونیکی

پژوهشگران دانشگاه لینکوپینگ سوئد موفق به کارگذاری مدارهای الکترونیکی آنالوگ و دیجیتال درون گیاهان زنده شده‌اند. این گروه، از سیستم آوندی گل رز برای ساخت اجزای اصلی مدارهای الکترونیکی استفاده کرده‌اند. برای بررسی بیشتر با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت