حمایت وزارت ارتباطات از اجرای طرح نرم افزارهای بومی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: این وزارتخانه از توسعه و توانمندسازی ص… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات