مهران مدیری، منتقدان فضای مجازی را افرادی مریض دانست!

انتقاد کاربران فضای مجازی از انتخاب نام کوروش برای یک سگ مرده در سریال جدید مهران مدیری، با واکنش تند این طنزپ… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات