افزایش همکاری بخش خصوصی ایران و مجارستان در حوزه‌ی ICT

در نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و وزیر توسعه ملی مجارستان بر توسعه همکاری های بخش های دولتی و خصو… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات