کمیته مشترک توسعه همکاریهای ایران و مجارستان تشکیل می شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان نشست مشترک با وزیر توسعه ملی مجارستان از تشکیل کمیته مشترک توسعه همکار… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات