کاهش سه میلیونی مراجعه در ماه با بهره گیری از فناوری اطلاعات

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: تحقیق و پژوهش در دنیا هزینه دارد و این نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود و نیا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات