بررسی پیشنهادات حوزه ICT برای قانون برنامه ششم توسعه

پنجمین جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه با هدف بررسی پیشنهادات بخش ICT برای قانون برنامه ش… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات