مدارس در اولویت اول تأمین شبکه‌های دسترسی به اینترنت قرار دارند

مدارس در اولویت اول تأمین شبکه‌های دسترسی به اینترنت قرار دارند

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دومین کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی تاکید دارد که مدارس در اولویت نخست تأمین شبکه‌های دسترسی به اینترنت قرار دارند.

اخبار – زومیت – زومیت