امکان ریشه‌کن کردن تمامی بیماری‌ها با استفاده از روش جدید اصلاح ژنی

ژن انسان

اصلاح ژنی مدتی است که برای مقابله با بیماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما با استفاده از یافته‌ای جدید احتمال می‌رود که بتوان با انجام اصلاحات ژنی از وقوع بیماری‌ها به صورت کلی پیشگیری و آن‌ها را ریشه‌کن کرد.

اخبار – زومیت – زومیت