بهره برداری از سیستم محاسبه بهای تمام شده خدمات فروش

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت:‌ سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ و برنامه ششم توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات