نانوالیاف‌های الماس رقیبی برای گرافین‌ها

نانوالیاف الماس

الیاف نانو ساخته شده از الماس به عنوان رقیب احتمالی گرافین‌ها در آینده مطرح شده‌اند. گفته می‌شود مقاومت این الیاف حتی از گرافین‌ها و سایر دگرشکل‌های کربن هم بیشتر خواهد بود. 

اخبار – زومیت – زومیت