شهر قم با همکاری کره‌‌ای‌ها هوشمند می‌شود

شهر قم با همکاری کره‌‌ای‌ها هوشمند می‌شود

در دیدار مدیران شرکت مخابرات کره‌جنوبی با همتایان خود در شرکت مخابرات ایران مقرر شد تا دو شرکت در زمینه هوشمندسازی شهر قم با یکدیگر همکاری کنند. این پروژه به عنوان طرح آزمایشی در قم اجرا خواهد شد و در صورت موفقیت شهرهای دیگر را در بر خواهد گرفت.

اخبار – زومیت – زومیت