کشف ماده‌ای که می‌تواند توان پردازشی رایانه‌های کوانتومی و نوری را تلفیق کند

کشف ماده‌ای که می‌تواند توان پردازشی رایانه‌های کوانتومی و نوری را تلفیق کند

وقتی صحبت از رایانه‌های نسل آینده می‌شود ناخودآگاه نام رایانه‌های کوانتومی و نوری به ذهن خطور می‌کند. دانشمندان اخیرا ماده‌ای کشف کرده‌اند که می‌تواند زمینه‌ساز تلفیق این دو نوع رایانه شود. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت