۹ تئوری محتمل برای پایان دنیا

پایان دنیا

موضوع پایان دنیا همواره یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات مورد بحث در فیزیک بوده است. در این مقاله با ۹ مورد از دیدگاه‌های مطرح در مورد پایان جهان هستی آشنا خواهیم شد. پایان جهان ناگزیر به نظر می‌رسد. برای بررسی بیشتر این موضوع جالب با ما همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت