تماشا کنید: دستگاه هوشمند خود را با پا کنترل کنید

تماشا کنید: دستگاه هوشمند خود را با پا کنترل کنید

همانطور که مهندسان فورد در توسعه‌‌ی محصول kick-activated tailgate یا به عبارت بهتر صندوق عقب بازشونده با لگد(!) چند سال پیش به خوبی دریافته‌اند، اغلب ما تمایل داریم زمانی که دست‌هایمان مشغول است از باقی اعضای بدنمان به ویژه پاها برای انجام کارها استفاده کنیم. شما چطور؟ دوست داشتید با پاهایتان کنترل لوازم منزل را در دست می‌گرفتید؟

اخبار – زومیت – زومیت