تشخیص جنسیت از طریق آمینواسیدهای اثر انگشت

تشخیص اثر انگشت

کشف یک اثر انگشت جدید در صحنه‌‌ی جرم قدم بسیار مهمی در تشخیص متهم اصلی و مجرم خواهد بود؛ به ویژه اگر بتوان اطلاعات مربوط به آن اثر انگشت را هر چه سریع تر یافت. فرایندی که امروزه نیز به بررسی جامعی از بانک داده‌‌ها نیاز دارد که طبیعتا زمانبر و طولانی خواهد بود. اما چه می‌‌‌شد اگر امکان حذف بخش بزرگی از متهمان به محض پیدا شدن اثر انگشت وجود داشت؟

اخبار – زومیت – زومیت