هفت عاملی که می‌تواند برای یک فضانورد کشنده باشد

یک فضانورد امریکایی در فضا

فضا، اقیانوس بی پایانی از خلاء که خانه‌ی آبی ما را احاطه کرده و با فاصله‌های غیر قابل تصور ما را از شگفتی‌های عظیم سایر کاینات و اجرام آسمانی جدا کرده است. با این حال فضا در عین جذابیت و شگفت انگیز بودن می‌تواند به همان اندازه کشنده و بی‌رحم باشد. هفت مورد از کارهایی که انجام آن در فضا کشنده خواهد بود را بررسی می‌کنیم.

اخبار – زومیت – زومیت