اهتزاز پرچم ایران در آمریکا توسط جوان سعودی (+تصویر)

یک دانشجوی سعودی اهل قطیف که با در دست گرفتن پرچم ایران در جمع دانشجویان خارجی در آمریکا حاضر شده بود، در عربس… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات