ارائه خدمات دانشکده پست و مخابرات در درگاه واحد وزارت ارتباطات

با توجه به تکلیف وزارتخانه ها در راستای تحقق دولت الکترونیک، مبنی بر راه اندازی درگاه واحد ارائه خدمات، این در… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات