پروژه‌های عکاسی: خشم سوزان گدازه‌ها

عکاسانی شجاع و به جان خریدن خطر حین عکاسی از گدازه‌های آتشفشانی

پیش‌تر در مورد فجایع طبیعی اعم از زلزله، طوفان و البته آتشفشان با شما دوستان صحبت کرده  و از عکاسان نترس و بی‌پروایی که از این لحظات پر ترس و وحشت، تصویر برداری کرده بودند نیز یادی کردیم. این بار به سراغ عکاسی از همین دسته می‌رویم که با شجاعتی مثال زدنی‌ به دل خطر زده و با مجموعه تصویر متفاوت و تماشایی، نام خود را در سطح جهان بر سر زبان‌ها انداخته  است.

اخبار – زومیت – زومیت