یک طرح، یک نگاه: دیوارهای گیاهی

طراحی متفاوت برای استفاده بهتر از گیاهان در محیط منزل

اگر به خاطر داشته باشید، پیش‌تر شما را با شماری از طراحی‌های  امروزی آشنا کردیم که سعی در پر رنگ‌تر کردن حضور طبیعت در زندگی مدرن شهری داشتند. این طرح‌های متفاوت دسترنج طراحانی است خوش‌ذوق که مایلند طبیعت را به شکلی نوین با زندگی ماشینی امروز آشتی دهند. این بار به سراغ دیگر دیوارهای سبزی می‌رویم که گامی دیگر در این راه برداشته‌اند.

اخبار – زومیت – زومیت