استفاده ی همزمان از چند اکانت رسما به اینستاگرام اضافه شد

InstagramMultiple Account

Instagram در جدیدترین بروزرسانی خود که تنها چند ساعت از انتشار آن می گذرد، امکان استفاده ی همزمان از چند اکانت را به طور رسمی به امکانات خود اضافه کرد. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت