ربات‌ها در آینده امکان سرپیچی از دستورات انسان را خواهند داشت

I, Robot (film)

محققین به تازگی در صدد فراهم کردن امکان سرپیچی از دستورات صادر شده توسط انسان‌ها در ربات‌ها هستند. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت