امکان تداوم بیمه اختیاری برای افراد زیر ۵۰ سال وجود دارد؟

مدیرکل فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: قانون تأمین اجتماعی به گونه‌ای طراحی شده است که صرفاً افراد شا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات