چهار هزار میلیارد ریال برای اتصال روستاها به اینترنت هزینه می شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سرمایه گذاری چهار هزار میلیارد ریالی دولت برای اتصال روستاهای کشور به شبکه ا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات