انتظارات کارشناسان از صنعت تلفن‌های هوشمند در سال ۲۰۱۶

تلفن تا شونده

سال ۲۰۱۵ با تمامی تنوع و جذابیتی که در صنعت تلفن‌های هوشمند با خود به همراه آورد رو به اتمام است و اکنون وقت آن رسیده تا با نگاهی به سال ۲۰۱۶ ببینیم؛ سازندگان تلفن‌های هوشمند در سال آینده چگونه قرار است ما را هیجان زده کنند؟ با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت