ساخت ژل های خود ترمیم قدمی بزرگ در مسیر تولید لوازم الکتریکی خم شونده

صفحه نمایش خم شونده

محققان دانشگاه آستین تگزاس با کشف جدید خود ممکن است بتوانند مهم‌ترین مانع در مسیر ساخت لوازم الکترونیکی با قابلیت خم شدن را از پیش رو بردارند. مدارهای الکتریکی در اثر خم شدن می‌شکنند اما ژل جدید خود ترمیم شونده می‌تواند این مشکل را به صورت خودکار برطرف کند.

اخبار – زومیت – زومیت