چطور تقویم خود را برای بهره وری بیشتر تنظیم کنیم؟

چطور تقویم خود را برای بهره وری بیشتر تنظیم کنیم؟

داشتن یک تقویم با اطلاعات کامل و با قابلیت درک آسان و سریع بهترین راه برای اطمینان از خرابکاری نکردن و از دست ندادن برنامه‌ها است. پس بیایید نگاهی به کلیدی‌ترین جنبه‌های نگهداری و استفاده از تقویم‌ها داشته باشیم، حال آنکه تقویم گوگل باشد یا تقویمی دیگر!

اخبار – زومیت – زومیت