پتنت جدید ایرباس، فرآیند چند مرحله‌ای پرواز با هواپیما را کوتاه‌تر می‌کند

پتنت جدید ایرباس

شاید تنها نکته‌ی منفی در انجام سفرهای هوایی نیاز به انتظار چندین باره در طول فرآیند سفر باشد. انتظار برای دریافت کارت پرواز، نشستن در سالن انتظار، انتظار داخل هواپیما برای آغاز پرواز، همگی جزو مراحلی هستند که اصلا خوشایند نیست. شرکت‌های هوایی نیز همچون مسافران درپی تسریع فرآیند پروار هستند، چراکه سود آن‌ها در پرواز بیشتر نهفته است. ایرباس پتنتی ارائه کرده که می‌توان فرآیند پرواز هواپیماها را تسریع کند.

اخبار – زومیت – زومیت