ناسا وجود حیات فرازمینی را در اطراف ستاره‌ اسرارآمیز رد کرد

ستاره‌های دنباله دار

در حالی که دانشمندان گمان می‌کردند که ستاره‌ی KIC 8462852 و الگوی نوری اسرارآمیز آن به دلیل وجود تمدنی از موجودات فرازمینی است، ناسا به زودی شواهدی ارائه خواهد کرد که نشان می‌دهد رفتار عجیب نوری این ستاره مربوط به ازدحام بیش از حد ستاره‌های دنباله‌دار در آن ناحیه است.

اخبار – زومیت – زومیت