مخابرات باید در مسیر همگرایی ثابت و سیار گام بردارد

بابک تراکمه گفت : اگر قرار باشد شرکت مخابرات ایران ، سه موضوع حیاتی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد، می ب… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات