تشکیل حلقه‌ای شبیه زحل دور مریخ در آینده

فوبوس

قمر مریخ بیش از هر قمر دیگری در منظومه شمسی به سیاره‌ی خود نزدیک‌ است. این فاصله‌ی کم و قرار گرفتن تحت نیروی گرانش مریخ می‌تواند منجر به متلاشی شدن قمر و تشکیل حلقه‌ای همانند حلقه‌ی زحل دور مریخ شود.

اخبار – زومیت – زومیت