شبکه ملی اطلاعات چه زمانی به بهره برداری می‌رسد؟

نصراله جهانگرد بتازگی از اتمام طراحی جامع شبکه ملی اطلاعات و آماده شدن گزارش دوم اجرای این پروژه برای ارائه به… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات