ساخت باتری گیاهی که از باکتری‌ها برق تولید می‌کند

لامپ گیاهی

نوعی باکتری وجود دارد که طی مکانیزم زیستی خود الکترون آزاد می‌کند. پژوهشگران پرو موفق شده‌اند از این باکتری برای تولید الکتریسیته و ذخیره‌سازی آن استفاده کنند.

اخبار – زومیت – زومیت