با توجه به تحریم ها رشد علمی در کشور بسیار خوب است

محمدرضا عارف، عضو شورای سیاست گذاری جایزه مصطفی (ص)، ‌با اشاره به اینکه رشد علمی کشور در کل بسیار خوب بوده است… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات