فراخوان شرکت زیرساخت برای تولید سیستم انتقال مبتنی بر IP

معاون نظارت راهبردی و برنامه ریزی شرکت ارتباطات زیر ساخت از فراخوان این شرکت برای تولید سیستم انتقال مبتنی بر… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات