زومجی: سخت‌ ترین بازی های تاریخ که کابوسی برای گیمرها هستند

سخت‌ترین بازی‌های تاریخ

بازی‌های سخت، همیشه معیاری برای گیمرها بوده که خود را به سایرین ثابت کنند. انجام این دست بازی‌ها نیاز به اعصابی بسیار قوی و حوصله‌ی زیاد است اما در بسیاری از مواقع طاقت بازیکنان را به سر می‌آورند. زومجی در مقاله‌ای، به ۱۳ بازی دشوار پرداخته است که می‌توانند گیمرها را به مرز جنون و حتی سکته برسانند!

اخبار – زومیت – زومیت