CIW درایران نمایندگی رسمی مستقیم اعطا می‌کند

CIW درایران نمایندگی رسمی مستقیم اعطا می‌کند

CIW یکی از دوره‌های رایج طراحی وب در دنیا است. این دوره به قدری محبوب و رایج شده است که از الزامات کار کردن در حوزه طراحی وب در آمریکا داشتن مدارک CIW است. حال آموزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و دیگر مراکز آموزشی کشور می‌توانند نمایندگی رسمی این دوره را کسب کنند.

اخبار – زومیت – زومیت