تماشا کنید: این انیمیشن درک شما را از زمان تغییر خواهد داد

کره زمین

همه می‌دانیم که زمین سن زیادی دارد و ۴.۵ میلیارد سال قبل بوجود آمده، اما درک این زمان طولانی برای ما سخت است. با این همه، ۴.۵ میلیارد سال چه معنایی دارد؟ ما چگونه می‌توانیم این مقدار زمان را با مغز کم عمر خود درک کنیم؟

اخبار – زومیت – زومیت