ضرورت تصویب زیرساخت حقوقی مستحکم برای استفاده از شبکه های پیام رسان داخلی

عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تکنولوژی به خودی خود خنثی است و نحوه نگاه ما به ت… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات