گردهمایی بازاریابی جهانی؛ پیشبرد کسب‌و کار با اصول جهانی

«گردهمایی بازاریابی جهانی» روز یکشنبه اول آذرماه ۱۳۹۴ در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران به… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات