دلیل جدید کندی اینترنت از زبان معاون وزیر ارتباطات

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میزان مصرف ترافیک ارتباطی از سوی کاربران ایرانی را پرشتاب عنوان کرد که ای… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات