معاون وزیر ارتباطات دلیل کندی اینترنت را اعلام کرد

نصراله جهانگرد

به گفته‌ی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، میزان مصرف ترافیک ارتباطی از سوی کاربران ایرانی باعث شده شتاب اتصال این کاربران از شتاب افزایش ظرفیت شبکه ارتباطی کشور پیشی بگیرد.

اخبار – زومیت – زومیت