انتشار تصاویر جدید از یک روز کامل در پلوتون

یک روز در پلوتون

ناسا با انتشار تصاویری جدید از پلوتون یک روز کامل را در این سیاره کوتوله به نمایش گذاشته است. یک روز در پلوتون معادل ۶.۴ روز در زمین است. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت